Estructura organizativa

rural5
ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea está integrada por los representantes de todas las entidades asociadas:
 • Joan Marí Guasch, vocal i representant del Consell Insular d’Eivissa.
 • En Javier Conesa Gómez, secretari i representant de  la S. Coop. Agrícola de Santa Eulària.
 • N’ Antonio Torres Marí, tresorer i representant de Fomento del Turismo de la isla de Eivissa.
 • En Juan Fco. Martínez Vingut, vocal i representant de la S. Coop. Limitada Agrícola de Sant Antoni.
 • En Juan Fco. Martínez Vingut, vocal i representant de la S. Coop. Limitada Agrícola de Sant Antoni.
 • N’Andreu Roig, vocal i representant de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars.
 • N’Andreu Roig Marí, vocal i representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja
 • En Francisco Ramón Tur, vocal i representant de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
 • En José Antonio Castelló Ribas, vocal i representant de la Confraria de Pescadors de Sant Antoni.
 • En Carlos Gustavo Marí Clapès, vocal i representant de la Cooperativa del Camp de Formentera.
 • Na Lydia Jurado Cotrina, representant del Consell Insular d’Eivissa.
 • Na Cristina Maria Ribas Montford, vocal i representant de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
 • Na Carmen Boned Ribas, vocal i representant de APNEEF.
 • N’Eva Tur Torres, vocal i representant de l’Associació de dones pageses i del món rural d’Eivissa i Formentera.
 • En Xico Cardona, vocal i representant de la Confraria de Pescadors d’Eivissa.
 • En Bartolomé Riera Ramon, vocal i representant d’Agroeivissa S. Coop.
 • Na Maria Àngels Marí Puig, vicepresidenta 2a i representant de PIMEEF.
 • En Joan-Carles Palerm  Berrocal, vocal i representant de Fundació Deixalles.
 • Na Sonia Torres Boned, vocal i representant de Ecofeixes S. Coop.
 • En Juan Bufí Arabí, vocal i representant de la CAEB.
 • En Iván Pérez, vocal i representant de la Confraria de Pescadors de Formentera.
JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano de gobierno y gestión, que representa los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones directivas de la Asamblea General. Presidencia: Juan Marí Guasch Secretaria. Javier Conesa Gómez Vicepresidencia primera: José Marí Mayans Vicepresidencia segunda: Maria de los Ángeles Marí Puig Tesorería: Antonio Torres Marí Vocals: José Anononio Castelló Ribas, Juan Francisco Martínez Vingut, Jaime Escandell Tur, José Manuel Marí Marí, Eva Maria Tur Torres, Carmen Milagros Boned Ribas.
 • En Juan Marí Guasch, president i representant del Consell Insular d’Eivissa. 
 • En Vicent Roig, vocal i representant del Consell Insular d’Eivissa.  
 • Na Maria Àngels Marí Puig, vicepresidenta 2a i representant de PIMEEF. 
 • En Javier Conesa Gómez, secretari i representant de  la S. Coop. Agrícola de Santa Eulària. 
 • N’ Antonio Torres Marí, tresorer i representant de Fomento del Turismo de la isla de Eivissa.  
 • En Sergio Jiménez Tur, vocal i  representant del Consell Insular de Formentera. 
 • Na Carmen Boned Ribas, vocal i representant de APNEEF. 
 • En Andreu Roig , vocal i representant de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars. 
 • En José Antonio Castelló Ribas, vocal i representant de la Confraria de Pescadors de Sant Antoni. 
 • En Carlos Gustavo Marí Clapès, vocal i representant de la Cooperativa del Camp de Formentera. 
 • N’Eva Tur Torres, vocal i representant de l’Associació de dones pageses i del món rural d’Eivissa i Formentera. 
COMITÉ RURAL
 • En Juan Marí Guasch, president i representant del Consell Insular d’Eivissa.
 • Na Maria Àngels Marí Puig, vicepresidenta 2a i representant de PIMEEF. 
 • En Javier Conesa Gómez, secretari i representant de  la S. Coop. Agrícola de Santa Eulària. 
 • En Sergio Jiménez Tur, vocal i  representant del Consell Insular de Formentera, el qual s’abstindrà d’intervenir en les votacions per permetre una majoria dels agents privats. 
 • N’Andreu Roig, vocal i representant de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars. 
 • En Carlos Gustavo Marí Clapès, vocal i representant de la Cooperativa del Camp de Formentera. 
 • En Joan Ferrer Ferrer, en qualitat de cap tècnic d’Agricultura del Consell Insular d’Eivissa,convidat pel President, amb veu i sense vot. 
 • En Josep Martínez Buils, en qualitat de gerent del Grup, convidat pel President, amb veu i sense vot. 
Ha excusat la seua absència: 
 • N’ Antonio Torres Marí, tresorer i representant de Fomento del Turismo de la isla de Eivissa. 
 • En Juan Fco. Martínez Vingut, vocal i representant de la S. Coop. Limitada Agrícola de Sant Antoni. 
 • Na Carmen Boned Ribas, vocal i representant de APNEEF. 
 • El FOGAIBA, del qual es desconeix el seu representant davant el Grup.  
COMITÉ PESQUER
 • En Juan Marí Guasch, president i representant del Consell Insular d’Eivissa.
 • Na Maria Àngels Marí Puig, vicepresidenta 2a i representant de PIMEEF.
 • En Javier Conesa Gómez, secretari i representant de  la S. Coop. Agrícola de Santa Eulària. 
 • En José Antonio Castelló Ribas, vocal i representant de la Confraria de Pescadors de Sant Antoni. 
 • En Sergio Jiménez Tur, vocal i  representant del Consell Insular de Formentera, el qual s’abstindrà d’intervenir en les votacions per permetre una majoria dels agents privats. 
 • En Carlos Gustavo Marí Clapès, vocal i representant de la Cooperativa del Camp de Formentera. 
 • En Xico Cardona Ramon, amb veu i sense vot, representant de la Confraria de Pescadors d’Eivissa, convidat pel President. 
 • N’ Iván Pérez Marí, amb veu i sense vot, representant de la Confraria de Pescadors de Formentera, convidat pel President. 
 • Na Rafel•la Bauzà Ribot, amb veu i sense vot, representant del FOGAIBA 
 • En Joan Ferrer Ferrer, en qualitat de cap tècnic d’Agricultura del Consell Insular d’Eivissa,convidat pel President, amb veu i sense vot. 
 • Inmaculada Montero González, tècnica de pesca del Grup, convidada pel President, amb veu i sense vot. 
 • Antonio Box Centeno, tècnic de pesca del Consell insular d’Eivissa, convidat pel President, amb veu i sense vot. 
 • En Josep Martínez Buils, en qualitat de gerent del Grup, convidat pel President, amb veu i sense vot. 
Ha excusat la seua absència: 
 • N’ Antonio Torres Marí, tresorer i representant de Fomento del Turismo de la isla de Eivissa.