AMBIT D'ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació del GALDREF són les illes d’Eivissa i Formentera, que inclou els termes municipals de:

  • Eivissa.
  • Sant Antoni de Portmany
  • Sant Joan de Labritja
  • Sant Josep de Sa Talaia
  • Santa Eulària des Riu
  • Formentera

Les illes d'Eivissa i Formentera són les menors de l'arxipèlag Balear, la seua superfície conjunta és de 644,47 km².  Segons dades de l'INE l'any 2009 l´illa d´Eivissa comptava amb 129.562 habitants i Formentera amb 9.552.
L'illa d'Eivissa presenta una extensió de 567,51 km² i una longitud de costes de 170 km. Les distàncies màximes donen idea de l'àmbit espacial , 41 km en direcció N - S i 15 km. en I - W . 

L'illa de Formentera ocupa una superfície d'uns 76,96 km² , que suposa un 1,6% de la superfície total Balear. Està separada de la l´illa d'Eivissa per un estret canal de 7 km. i dominada pel promontori de la Mola de 119 m d'altura. La seua longitud és de 18 km amb una amplària que oscil·la entre els 9 km ens els caps de Barbaria i Punta Pedrera i una mica més d'1 km a la seua zona central.

El conjunt d'Eivissa i Formentera posseeix un 40 % del territori ocupat per vegetació natural, un 34 % per cultius (la majoria de secà, el regadiu amb prou feines representa un 2 % de la superfície total), un 7 % ocupat per usos urbans, i un 1,5 % per altres usos (salines, estanys...). A part d'aquests usos clarament definits, existeixen parts del territori que podríem  qualificar en transició d'un ús a un altre. Així, un 7 % del territori està ocupat per camps en procés de reforestació, mentre que un altre 10 % són camps de cultiu i zones forestals que presenten un creixent ús residencial (urbanització dispersa de certa entitat).

El sector agropesquer té un pes de l‘1,8% en el total de treballadors afiliats a les Pitiüses, prop de 1.000 treballadors directes. Les principals produccions a les Pitiüses són:

Producte Hectàrees Producció (tn)
Cereal
663 2.113
Llegums
1 1
Farratges
2.205 15.492
Arbres fruiters
1.356 1.077
Raïm i vi
226.396 1.407

En ramaderia es varen produir l'any 2009 31,4 t. de boví, 54,40 d'oví, 3,8 de caprí, 72,7 de porcí i 131,5 d'aus.

© 2017 Leader Eivissa i Formentera · Tots els drets reservats ·  Disseny web Ibisof